Zakres usług

Jaki jest zakres moich usług


usługi opis usług
Usługi
Badanie ginekologiczno - położnicze
Prowadzenie ciąży
USG -Ginekologia
USG W GINEKOLOGII.
-diagnostyka nieprawidłowych krwawień
-diagnostyka zatrzymania miesiączki
-diagnostyka mięśniaków,torbieli,polipów i guzów miednicy
małej
-diagnostyka bólów krzyża
-diagnostyka przerostów błony śluzowej jamy macicy
-badanie usadowienia spirali antykoncepcyjnej
-diagnostyka owulacji
-diagnostyka krwawień i bóli okresu pokwitania
-diagnostyka okresu przekwitania
Badanie USG ginekologiczne wykonuje się głowicą dopochwową.
Pacjentka powinna mieć opróżniony pęcherz moczowy.
W czasie badania oceniamy trzon macicy w wymiarze przednio-tylnym,kształt macicy,położenie macicy w miednicy małej.Powierzchnię macicy.
Oceniamy błonę śluzową jamy macicy.
W czasie badania powinny być uwidocznione oba jajniki,zmierzone ich wymiary.
USG ciąży.
USG W CIAZY.
Badanie wykonywane wysokiej klasy aparatem USG Voluson 730 Expert.
Urządzenie pozwala uwidocznić płód w obrazie dwu- i trójwymiarowym.Podczas badania odbywa się ciągła prezentacja obrazu na dodatkowym monitorze.
W czaszie ciąży powinno się wykonać co najmniej 4 badania USG.
I.do 10 tygodnia ciąży
II.pomiędzy 11,0 a 13,6 tyg. ciąży
III.pomiędzy 19 a 23 tyg. ciąży.
IV.pomiędzy 30 a 33 tyg. ciąży.
Badanie genetyczne pomiędzy 11,0 a 13,6 tyg. ciąży umożliwia potwierdzenie wieku ciążowego,życia płodu oraz wczesną diagnozę dużych wad płodu.Oprócz wykrycia ciąży mnogiej badanie USG w I trymestrze ciąży pozwala na dokładne określenie kosmówkowości,która jest głównym czynnikiem determinującym rokowanie w ciąży mnogiej.
Od 2010 roku posiadam certyfikat Fetal Medicine Foudation z Londynu przyznawany sonografistom ,którzy wykazują się wysokim poziomem wykonywanych badań i wiedzą dotyczącą anomalii możliwych do zdiagnozowania
ultasonograficznego.
Wraz z certyfikatem otrzymałem program który pozwala na ocenę ryzyka wad genetycznych.Trisomi 21,18 oraz 13 pary.
Wiarygodność tego badania można zwiększyć wykonując test PAPP-A.Polega on na pobraniu do badania krwi ciężarnej.
Badanie to wykonywane jest również na miejscu.
Pacientka dostaje wynik końcowy w dniu badania.
W przypadku pobrania krwi po 2-3 dniach.
KTG
Krioterapia
KRIOTERAPIA
Kriochirurgia jest metodą bezbolesną,bezkrwawą i szybką.Zabieg trwa około 15 -20 minut.
Zniszczenie chorej tkanki następuje bez zniszczenia jej ciągłości.Organizm sam w ciągu 8 -14 dni usuwa martwicę .
Podczas zabiegu może nieraz wystąpić ból w podbrzuszu spowodowany skurczem mięśnia macicy jako reakcja na niską temperaturę oraz obiawy naczynioruchowe w postaci zaczerwienienia twarzy.Objawy te ustępują w ciągu kilku minut po zakończeniu zabiegu.
Kilka dni po zabiegu podczas gojenia mogą wystąpić obfite wodniste upławy lub niewielkie krwawienie miąższowe.
Zabieg mrożenia wykonujemy po zakończonej miesiączce.Przez cały czas gojenia ( 4 -6 tygodni) przeciwskazane jest wspólżycie płciowe,stosowanie tamponow dopochwowych,kąpiel w wannie,basenach.
Zaleca się prysznic.
Płytkie mrożenie umożliwia wygojenie się miejsca leczonego bez powstania blizny.Głębokie daje blizny elastyczne .Nie powoduje zaburzeń w funkcjach rozrodczych oraz rozwieraniu się szyjki macicy w czasie porodu.
Elektrokoagulacja
Leczenie niepłodności
Cytologia
CYTOLOGIA.
Badanie cytologiczne wykonywane szczoteczką cytologiczna.
Wyniki badań w każdy poniedziałek po 16,00.
Cytologia cienkowarstwowa
CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA.
LBC (Liquid Based Cytology) - Cytologia nowej generacji

Badania kliniczne potwierdziły, że CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA jest bardziej czuła i znacznie dokładniejsza niż cytologia tradycyjna. Dowiedz się dlaczego.
Czym jest Liquid Based Cytology (LBC)?

Cienkowarstwowa Cytologia na Podłożu Płynnym (ang. Liquid Based Cytology - LBC) to nowa technologia wykonywania standardowych, przesiewowych badań cytologicznych. W Europie zachodniej technika LBC systematycznie wypiera cytologię konwencjonalną.
W USA, w krajach Beneluksu i w Wielkiej Brytanii wypiera klasyczna cytologię w badaniach przesiewowych. Również w Polsce, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecana w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy. Cytologia cienkowarstwowa została wynaleziona jako rozwiązanie problemów będących pochodną metodologii tradycyjnych wymazów cytologicznych. Chodzi tu zwłaszcza o przypadki, w których materiał nie był równomiernie rozprowadzany na szkiełku, lub duża część komórek nie została przeniesiona na szkiełko lub wprost zniszczona. W odróżnieniu od klasycznej cytologii, w metodzie LBC wymaz z szyjki macicy pobierany jest na specjalne podłoże płynne, które podlega dalszej obróbce laboratoryjnej w pracowni cytologicznej. Badania kliniczne potwierdziły [1], że cytologia cienkowarstwowa, poprzez eliminowanie wyżej wymienionych problemów, jest znacznie czulsza i dokładniejsza niż cytologia konwencjonalna. W latach 1997 – 2003 przeprowadzono 14 programów w których przebadano ponad 600 000 kobiet. Wyniki badan dowodzą wzrostu wykrywalności komórek atypowych – stan HSIL w przypadku LBC w porównaniu do klasycznej cytologii mieścił się w przedziale 17 – 223%. W naszym kraju tylko kilka laboratoriów wprowadziło te metodę do rutynowej profilaktyki – jednym z nich jest siec laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Dlaczego LBC?


Cytologia cienkowarstwowa daje większe możliwości diagnostyczne i opcje jednoczesnego wykonania innych testów:

LBC pozwala na uzyskanie większej ilości komórek do analizy oraz komórek lepszej jakości. W przypadku wyników negatywnych lub obecności komórek atypowych, charakteryzuje się lepsza czułością i swoistością w porównaniu z PAP [1]. Wg badan [1], wzrost wykrywalności śródnabłonkowych zmian dysplastycznych dużego stopnia (HSIL) wynosi 64% (dane z 15 badan przeprowadzonych w latach 1998 – 2005)

LBC daje możliwość wykonania kilku badan z jednego pobrania, zwłaszcza: HPV i Chlamydia trachomatis (metodami PCR)


Cytologia cienkowarstwowa znacznie poprawia jakość i wiarygodność wyniku cytologicznego i minimalizuje ilości wyników nieprawidłowych lub nieczytelnych

Zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu (cienka warstwa komórek bez nakładania się na siebie, brak domieszki śluzu, krwi itp.) wpływa na kwalifikacje do oceny cytologicznej

Podczas pobierania wymazu w cytologii konwencjonalnej, zdarza się, że materiał zostanie nierównomiernie rozprowadzony na szkiełku, komórki mogą być niewidoczne lub zachodzić na siebie. Badania wykazały, że możliwa jest sytuacja, kiedy większość komórek nie zostanie przeniesiona na szkiełko lub zostanie zniszczona przez użycie niewłaściwego przyrządu do pobierania. W przypadku LBC możliwość zaistnienia takiej sytuacji jest ograniczona do minimum.


Cytologia cienkowarstwowa pozwala na oszczędzanie kosztówLBC jest metodą bardziej efektywną kosztowo, ponieważ pozwala na [1]:

Redukcję fałszywie negatywnych wyników cytologicznych (brak konieczności powtarzania badania)

Redukcję ilości próbek, w których jakość otrzymanego materiału była nie akceptowalna do wykonania badania (redukcja o 90%)

Redukcję kosztów wykonania badan cytologicznych poprzez wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi badaniami (przy jednoczesnym wykonaniu badania w kierunku HPV)

Z LBC wiąże się prosta procedura pobrania materiału i przygotowania do transportu


Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego:

„Zarówno konwencjonalna jak i płynna cytologia (liquid base cytology) są zalecane jako obowiązujące w przesiewowym badaniu cytologicznym. […]. Zaleta techniki LBC są: zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu (cienka warstwa komórek bez nakładania się, brak domieszki śluzu, krwi itp.), co może mieć wpływ na kwalifikacje do oceny oraz możliwość wykorzystania przechowywanego materiału komórkowego osadzonego w płynnym podłożu do dodatkowych badan diagnostycznych, np. detekcji materiału genetycznego, onkogennego typu HPV, która może zostać wykonana po ocenie preparatu cytologicznego bez konieczności powtórnego wzywania kobiety.”

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z 7.07.2006
HTZ
Mirena, Lady Insert
Antykoncepcja
Inseminacja
INSEMINACJA.
Inseminacja jest najprostszą z technik wspomaganego rozrodu.
Wskazaniami do inseminacji są;
- lekkie lub średniociężkie nieprawidłowości w badaniu nasienia( głównie zaburzenia ruchliwości)
-niepłodność o niewyjaśnionej przyczyni
-endometrioza niewielkiego stopnia
-obecność przeciwciał przeciwplemnikowych.
Skuteczność inseminacji waha się od 5-25 % na cykl w zależności od parametrów nasienia,wieku kobiety i ilości wystumulowanych dojrzałych pęcherzyków.
W nasieniu po preparatyce nasienia powinno być okolo 5-10 mln ruchomych plemników.
Skuteczność zabiegu jest większa kiedy jedynym problemem w zapłodnieniu jest przeszkoda dla plemników na poziomie szyjki macicy oraz w cyklach stymulowanych gonadotropinami,w których dochodzi do wzrostu 2-3 dojrzałych pęcherzyków.
Sama procedura inseminacji polega na podaniu laboratoryjnie przygotowanego koncentratu plemników za pomocą specjalnego cewnika poprzez szyjkę do jamy macicy.
Mężczyzna oddaje nasienie po 2-3 dniach wstrzemiężliwości płciowej.Nasienie przygotowuje się używając specjalnych technik pozwalających oddzielić najbardziej wartościowe plemniki.Zabieg inseminacji wykonuje się 36 godzin(+/_ 6 godzin) po podaniu leku wywołującego owulację.
Czasem wykonuje się dwie inseminacje w jednym cyklu.Przeprowadza się je wtedy w odstępie co najmniej 12 godzin(najlepiej 24 godzin) pomiędzy 12-tą a 48-mą godziną po podaniu gonadotropiny.
Zabieg jest bezbolesny.szyjka macicy w okresie owulacji jest rozwarta na kilka milimetrów i jest towystarczające do tego aby cewnik bez trudności przez nią przeszedł.
Po zabiegu pozostaje się przez 10-15 minut w pozycji leżącej.
Większość ciąż uzyskuje się jako efekt pierwszych 3-4 prób inseminacji

Test NIFTY
Test NIFTY oferowany przez firmę BGI określa ryzyko wystąpienia aneuplodii poprzez detekcję materiału genetycznego dziecka tzw. cffDNA krążącego we krwi obwodowej matki. DNA dziecka zostaje poddane analizie metodą Sekwencjonowania Nowej Genaracji (ang. NGS) w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi.
Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, ten nieinwazyjny test nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99%. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów: 21, 18, 13 pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży oraz do określenia płci na podstawie obecności chromosomu Y.

Więcej informacji na stronie:
http://www.test-nifty.com.pl/zalety-testu-nifty/porownanie-z-innymi-metodami-badan/
Amnioquick
Amnioquick® jest prostym i szybkim testem przeznaczonym do wykrywania in vitro IGFBP-1 (Insulin growth factor binding protein-1 w wymazach z pochwy). Amnioquick® ma na celu wykrycie pęknięcia blon płodowych u kobiet ciężarnych. IGFBP-1 występuje w bardzo wysokim stężeniu w płynie owodniowym. Stężenie IGFBP-1 w płynie owodniowym 100-1000 razy przewyższa stężenie IGFBP-1 w osoczu krwi. Wykrycie IGFBP-1 w wydzielinie z pochwy jednoznacznie wskazuje na sączenie płynu owodniowego.
Przedwczesne pęknięciebłon plodowych (PROM) jest stosunkowo częstym zjawiskiem i dotyczy 5 -10 % przypadków ciązy.
Może doprowadzić doporodu przedwczesnego oraz do zakażenia płodu.
Test z papieriem lakmusowym jest malo specyficzny i w problematycznych sytuacjach nie daje dokładnej oceny.
Polip kanału szyjki macicy
Polip to struktura powstająca w wyniku proliferacji (rozrostu) nabłonka i tkanek wyścielających jamę i kanał szyjki macicy. Pod mikroskopem widoczne są jako poszerzone przewody gruczołów otoczone komórkami nabłonka gruczołowego, tkanki łącznej oraz naczyń krwionośnych. W zależności od tego czy w ich budowie przeważa tkanka włóknista czy gruczołowa, możemy mówić o 2 typach polipów, włóknistym i gruczolakowych. Polipy mogą być uszypułowane (posiadają szyjkę) i wystawać do światła jamy lub kanału szyjki macicy lub ściśle przylegać do tkanek, z których się wywodzą.
Najczęściej polipy występują u kobiet między 30 a 50 rokiem życia. Częściej są zlokalizowane w szyjce macicy. W jamie macicy pojawiają się przeważnie u kobiet w okresie pokwitania. Najczęściej polipy mają charakter łagodny. Niekiedy na ich bazie może jednak rozwijać się nowotwór. Ma to miejsce najczęściej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Polipy nie są uważane za stany przedrakowe.
Przyczyna powstawania polipów nie jest znana. Wiadomo jednak, że ich tworzeniu i rozrostowi sprzyjają zaburzenia poziomu hormonów, a dokładniej, nadmiar estradiolu – hormonu stymulującego wzrost nabłonka i gruczołów wyścielających macicę i zbyt niski poziom progesteronu.

Zazwyczaj polipy długo nie dają żadnych objawów chociaż mogą powodować wystąpienie dolegliwości bólowych w okolicach podbrzusza. Jest to efekt czynności skurczowej macicy, która próbuje pozbyć się polipa. Niekiedy mogą powodować wystąpienie dłuższych i bardziej obfitych miesiączek lub krwawień pomiędzy miesiączkami. Często powodem zgłoszenia się do ginekologa są tzw. plamienia kontaktowe czyli plamienia po stosunku. Może ono wystąpić również po badaniu ginekologicznym.
Jeśli polip rośnie do światła kanału szyjki macicy może zostać wykryty podczas rutynowego badania ginekologicznego. Jeśli natomiast rozrasta się w obrębie śluzówki macicy, wykrywa się go w badaniu USG (transvaginalnym).
Diagnoza
Polipy rozwijające się wewnątrz szyjki i przekraczające zewnętrzny otwór kanału szyjki mogą zostać stosunkowo łatwo zdiagnozowane podczas klasycznej wizyty ginekologicznej. Nie jest to niestety możliwe w odniesieniu do polipów rodzących się ze śluzówki jamy macicy, które zwykle są uwidaczniane poprzez kontrolne badanie ultrasonograficzne drogą dopochwową. Należy podkreślić, że polipy szyjkowe widoczne gołym okiem często towarzyszą polipom jamy macicy i stąd ich obecność wymaga wykonanie kontrolnego USG.
Leczenie
Jedyna skuteczna metoda leczenia polipów kanału szyjki macicy jest wydalanie operacyjne lub ukręcenie polipa. W przypadku polipów szyjki, zabieg ukręcenia odbywa się zwykle w czasie wizyty i nie wymaga specjalnego przygotowania.
Kiedy należy się martwić?
Polipy wywołujące objawy powinny zostać wycięte natychmiast, aby wykonać kompletne badanie histologiczne. Polipy zamykające wejście do kanału szyjki macicy lub zlokalizowane w jamie macicy przy ujściu jajowodów bywają przyczyną niepłodności, dlatego u kobiet planujących ciąże należy je szybko usunąć nawet wtedy, kiedy nie dają dolegliwości. Podobne postępowanie dotyczy kobiet przystępujących do leczenia hormonalnego, gdyż leki hormonalne mogą przyspieszyć wzrost polipów. Niezależnie od wieku i stanu płodności, polipy nie powodujące objawów powinny zostać usunięte.
Gardasil
Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 9-walentna.Wskazana do czynnego uodpornienia osób w wieku od 9 lat przeciw następującym chorobom wywołanych przez wirusy HPV;
-zmiany przednowotworowe oraz rak szyjki macicy,sromu,pochwy i odbytu,wywołane przez szczepionkowe typy HPV.
-brodawki narządów płciowych(kłykciny kończyste) wywołane przez określone typy wirusa HPV.
Szczepienie pierwotne składa się z 3 oddzielnych dawek 0,5 ml podawanych wg następującego schematu 0,2,6 miesięcy.Jeśli konieczny jest schemat szczepienia,druga dawka powinna być podana co najmniej miesiąc po pierwszej dawce, a trzecia dawka powinna być podana co najmniej 3 miesiące po drugiej dawce.Schemat 0,1 4.
Wszystkie trzy dawki powinny być podane w ciągu 1 roku.
Szczepienie przeciwko wirusowi HPV.
PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY.SZCZEPIENIE OCHRONNE.
Infekcja HPV(wirus brodawczaka ludzkiego) jest jedną z najpowszechniej występujących na świecie chorób przenoszonych drogą płciową.Prawdopodobieństwo, że aktywna seksualnie kobieta zostanie w ciągu jej życia zakażona wirusem HPV wynosi ponad 80 %Wysoki potencjał onkogenny posiada 15 typów wirusa HPV..Najczęściej występującym zakażeniem jest zakażenie wywołane przez typ HPV-16 i 18.
Odpowiadają one za około 70 % wszystkich przypadków raka szyjki macicy.
Typy wirusa HPV,zwane wirusami niskiego ryzyka onkologicznego,powodują powstanie zmian o charakterze łagodnym takich jak brodawki skórne lub brodawki narządów płciowych tzw. kłykciny kończyste występujące w obrębie pochwy,szyjki macicy i sromu( 90 % tego typu zmian powodują typy 6,11).
U kobiet z infekcją HPV ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy wzrasta nawet 100-krotnie w porównaniu z kobietami,które nie zetknęły się z tym wirusem.
W Polsce zarejestrowano dwie szczepionki przeciwko HPV;czterowalentną (Silgard) oraz dwuwalentną(Cervirax).Obie szczepionki zapobiegają zakażeniu dwoma najpowszechniej występującymi onkogennymi genotypami wirusa HPV-16 i 18.Ponadto szczepionka czterowalentna chroni przed zakażeniem wirusami HPV-6 i 11 o niskim potencjale onkogennym,które są odpowiedzialne za powstanie brodawek płciowych(kłykcin kończystych).
Schemat szczepienia szczepionką Silgard; 0-2-6.
Drugą dawkę szczepinki podajemy po 2 miesiącach od pierwszej dawki.Trzecią dawkę podajemy po 6 miesiącach od pierwszej.
W chwili obecnej żadna z dostępnych metod profilaktyki raka szyjki macicy nie daje na tak radykalne zmniejszenie zapadalności na ten nowotwór jak szczepienie przeciwko wysokoonkogennym typom wirusa HPV.
Wkładka antykoncepcyjna IUB
IUB (ang. Intra Uterine Ball) to wkładka domaciczna wykorzystująca najnowsze osiągnięcia techniki składające się na system zapamiętywania kształtu przez okres do 5 lat.
Tworzą ją koraliki miedziane, o całkowitej powierzchni kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym 300 mm2, nawleczone na nitkę z poliamidowego włókna monofilamentowego. Nitka przewiązana jest przez wylot jednej z kulek, z którego wychodzą dwie jej końcówki. Wkładka po umieszczeniu w macicy przyjmuje trójwymiarowy kulisty kształt.

Zalety wkładki wewnątrzmacicznej w kształcie kuli:
– łatwość umieszczania w macicy,
– minimalne ryzyko perforacji ścianki macicy,
– mniejsza liczba podrażnień nabłonka macicy dzięki małemu rozmiarowi, elastyczności i braku ostrych krawędzi.

Film prezentujący różnice w kształtach wkładek

Materiałem nośnika jest Nitinol, stop metali posiadający zdolność zapamiętywania kształtów, który jest w stanie powrócić po zdeformowaniu do swojego poprzedniego, pierwotnego kształtu. Ta wyjątkowa cecha wykorzystywana jest w medycynie już od dłuższego czasu – między innymi w implantach i stentach.

IUB produkt

Technika zakładania wkładki IUB: Wkładka przed włożeniem do macicy umieszczona jest w rurce wprowadzającej o średnicy 3,2 mm, która może być umieszczona w kanale szyjki macicy niemal bezboleśnie, bez znieczulenia miejscowego – nawet u pacjentek, które jeszcze nie rodziły dzieci. Kiedy rurka wprowadzająca znajdzie się we właściwym miejscu szyjki macicy, wkładka zostaje uwolniona, a żyłka odkręca się o 180 stopni od dna macicy. Wkładka w macicy przyjmuje trójwymiarowy kulisty kształt. W tej formie ma rozmiar od jednej trzeciej aż do połowy mniejszy niż tradycyjne wkładki wewnątrzmaciczne.
Nowa cena cytologii
OD 05.11.2018 cytologia w cenie promocyjnej 20 zł.
Nieinwazyjne badania prenatalne.
Test PAPP-A wykonywany jest między 10 a 13 tygodniem ciąży jako badanie przesiewowe w celu wykrycia ryzyka wystąpienia u dziecka zespołu Downa, Edwardsa, Patau. Polega na ocenie biochemicznych parametrów krwi matki oraz oceny ultrasonograficznej płodu. Test PAPPA-A odpowiedni jest dla kobiet w każdym wieku, ponieważ ok. 70% dzieci urodzonych z zespołem Downa, rodzą kobiety przed 35 rokiem życia. Wykrycie zwiększonego ryzyka wystąpienia którejkolwiek z wad, jest wskazaniem do skierowania na dalsze badania - inwazyjnej diagnostyki prenatalnej.

Najodpowiedniejszą osobą uprawnioną do takiej diagnostyki jest lekarz posiadający certyfikat londyńskiej Fetal Medicine Fundation (FMF).Posiadam najwyższe kwalifikacje i umiejętności dotyczącej diagnostyki genetycznej ciąży.Posiadam certyfikat FMF od 2011 roku.Nowy dodatkowy numer tel. do rejestracji
796 993 599

Termin badania USG w ciązy proszę ustalać z pielęgniarką
tel. 75 721 04 68 wewn. 22

Cennik


Wizyta lekarska( Badanie ginekologiczne,USG)
120 zł.
Cytologia szkiełkowa
50 zł
Cytologia cienkowarstwowa(na podłożu płynnym)
130 zł
Test PAPP-a - badanie krwi
200 zł
HPV 49 typów
350 zł.
HPV 35 typów
300 zł.
Zwężanie pochwy(uczucia luzu w trakcie współżycia) spowodowanego przebytym porodem
I zabieg 1200 zł.Zabiegi następne podtrzymujące efekt leczenia -500 zł.
Leczenie laserem nietrzymania moczu.
I zabieg 1200 zł.Zabiegi następne podtrzymujące efekt leczenia -500 zł.
Leczenie laserem suchości pochwy np. w okresie menopauzy.
I zabieg 1200 zł.Zabiegi następne podtrzymujące efekt leczenia -500 zł.
SANCO Test RHD
350 zł.

Wkładka antykoncepcyjna IUB.
1000 zł plus wizyta.
USG genetyczne 11,0-13,o tydz. ciąży Ocena ryzyka wad genetycznych ( test Astraia).
300 zł
USG w II i II trymestrze -rozszerzone badanie rozwoju płodu, biometra płodu + doppler
250zł
USG ciąża bliźniacza.20-23 tydz. 30-33 tydz. ciąży.
400zł
Zapis badania płodu na płycie DVD
50zł
KTG z interpretacją zapisu
70 zł
Ocena cyklu
80zł
Wymaz bakteriologiczny z pochwy
60zł
wymaz z pochwy w ciąży na obecność paciorkowca GBS
60 zł
Preparatyka nasienia do inseminacji + inseminacja
800zł
Elektrokoagulacja
300zł
Krioterapia
300zł
Spirala antykoncepcyjna 5-letnia + założenie
500 zł plus wizyta.
Spirala antykoncepcyjna - złotaMedusa 3 letnia
450zł plus wizyta.
Spirala antykoncepcyjna Mirena 5 letnia + założenie
1000zł plus wizyta
Spirala antykoncepcyjna srebrna Medusa 3 letnia
400zł plus wizyta.
Założenie wkładki antykoncepcyjnej-cena bez wkładki
400zł plus wizyta.
USG narządu rodnego.Dopochwowe lub przezbrzuszne
100 zł.
NIFTY- Nieinwazyjny test Prenatalny
2400 zł.
Cytologia cienkowarstwowa+HPV met.PCR
230 zł.
Cytologia cienkowarstwowa+HPV+ chlamydia trachomatis
330 zł.
Chlamydia trachomatis+ureaplasma urealytic +mycoplasma genitalium (PCR)
200 zł.
Chlamydia trachomatis ( PCR)
100 zł
Ureaplasma Urealyticum (PCR)
100 zł.
Mycoplasma genitalium lub hominis (PCR)
120 zł.
Spirala antykoncepcyjna 5 letnia z dodatkiem srebra
600 zł.
Cytologia cienkowarstwowa LBC + chlamydia trachomatis PCR
200 zł.
HPV typy wysokoonkogenne(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)
140 zł.
HPV typy nisko i wysokoonkogenne
300 zł.
HSV-wirus opryszczki typ 1i2 różnicowanie
160 zł.
BRCA 1- ocena ryzyka raka piersi
350 zł.
CMV cytomegalowirus -technika PCR
200 zł.
Parwowirus B -19 techniką PCR
210 zł.
Pesary kostkowe
250 zł.
Kariotyp
400 zł.
azoospermia(mikrodelecje w regionie AZFa,AZFb,AZFc.
360 zł
Mutacja Leiden czynnika V
205 zł.
Mutacja genu protrombiny
210 zł.
Znieczulenie szyjki macicy do założnia lub usunięcia spirali
100 zł.
Usunięcie spirali wrośniętej
100 zł.
Gardasil szczepionka przeciw HPV 9 walentna
450 zł.
Usg genetyczne 11,0-13,6 tyg ciąży.Ciąża blizniacza
450 zł
HPV 14( HPV 12 +HPV 2) (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 oraz6,11)
150 zł.

Lek-Med.pl 2010 © - strony www dla lekarzy | start | o mnie | zakres usług | referencje | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności | Stomatolog Lubań